Nyheter

Här hittar du nyheter från KFS.

 • ​KFS går mot omröstning för att skapa en ny nationell arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta

  [Pressmeddelande]

  KFS styrelse har den 22 mars godkänt beslutsunderlaget om att skapa en ny gemensam arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta. Beslutet innebär att KFS medlemsföretag kommer att rösta i frågan under 2017 års ordinarie årsstämma den 17 maj på KFS-dagarna i Umeå. Styrelsen föreslår stämman att besluta om samgående med Pacta.

 • Uppdatering kring avtalsrörelsen 2017

  Under februari och början av mars växlade KFS yrkanden med sina motparter i de avtal som löper ut nu i vår. Energiavtalet löper ut den 30 april medan övriga avtal löper ut den 31 mars.

 • KFS beviljas statsbidrag och tar plats i YA-delegationen

  [Pressmeddelande]

  KFS har efter en gemensam ansökan med Kommunal beviljats statsbidrag på 700 000 kronor från Skolverket för att ytterligare vässa verktygen för arbetsgivarna att arbeta med kompetensförsörjning inom ramen för yrkesintroduktionsavtalen (YA). Yrkesintroduktionsavtalen utvidgas samtidigt till att omfatta fler grupper – nyanlända och långtidsarbetslösa, som behöver stöd att komma in på arbetsmarknaden.

 • Välkommen till KFS-dagarna i Umeå 2017

  Den 17-18 maj är det dags för KFS-dagarna, i år besöker vi i Björkarnas stad – Umeå! Temat är MOD att skapa hållbar samhällsnytta och är valt med tanke på de utmaningar och möjligheter som finns för er medlemsföretag som verkar inom den affärsmässiga samhällsnyttan. Under årsstämman kommer ni som medlemsföretag att ges möjlighet att göra era röster hörda om KFS framtid i en omröstning om att skapa en ny arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta. På så sätt blir årets KFS-dagar historiska.

 • Chans att delta på nya medlemsdialoger om KFS framtid

  Nu erbjuds fler tillfällen till medlemsdialog om planerna på att bilda en ny gemensam organisation tillsammans med Pacta.

 • Smartare rekrytering – så gjorde Renova

  Genom att bredda sin rekryteringsbas och samarbeta med Arbetsförmedlingen tillgodosåg Renova sina kompetensbehov, och blev ytterligare ett gott exempel på inkluderande arbetsmarknad och smartare rekrytering. - Jag vill att vi tar tillvara den kompetens som nyanlända kan bidra med. Jag är också övertygad om att en mångkulturell organisation presterar bättre, säger Renovas vd Ingrid Näsström.

 • Kraftringens arbete för en inkluderande arbetsmarknad

  Kraftringen började med att ta emot en nyanländ praktikant, som en del i deras arbete med hållbar rekrytering. Då träffade de Basel Taleb, en elingenjör från Syrien, som visade sig ha helt rätt bakgrund för verksamheten i framtiden.

 • Gästrike Återvinnare för en inkluderande arbetsmarknad

  I flera branscher råder kompetensbrist och behovet av nya medarbetare är stort. Återvinningsbranschen är en av dem. KFS arbetar för en inkluderande arbetsmarknad för att säkra kompetensförsörjningen, samtidigt som fler nyanlända integreras i samhället. Utifrån detta har tre branschupprop bildats av KFS medlemsföretag.

 • Från personalbrist till mångfaldsföretag med arbetsstolthet

  Det började med personalbrist. I dag har Matlaget i Gällivare, tack vare stöd från KFS och samarbete med Arbetsförmedlingen, en välfungerande verksamhet med kompetenta och arbetsglada medarbetare.

 • Lönestatistik 2016

  KFS lönestatistik för 2016 finns nu publicerad på våra medlemssidor. Tack till alla medlemsföretag som svarat! Resultatet baseras på uppgifter från 27 210 individer från 480 KFS-företag. Svarsfrekvensen motsvarar 87,6 % av KFS medlemsföretag.