Nyheter

Här hittar du nyheter från KFS.

 • Aktuellt läge i KFS avtalsförhandlingar

  KFS förhandlingschef Anna Steen bloggar om senaste nytt inom avtalsrörelsen: Sedan det så kallade märket blev klart i förhandlingarna inom ramen för industriavtalet den 31 mars har arbetet i KFS avtalsförhandlingar accelererat. Utgångspunkten för samtliga avtalsområden är att teckna treåriga avtal.

 • Glad påsk önskar vi på KFS

  Skärtorsdagen är halvdag på KFS. Vi är tillbaka med ordinarie öppettider på tisdag 18/4.

 • Fler kan anställas med yrkesintroduktion

  Målgruppen för yrkesintroduktionsanställning utökas från och med den 1 maj: Förutom ungdomar omfattas nu även nyanlända och långtidsarbetslösa. Förhoppningen är att detta ska hjälpa medlemsföretagen att bredda sin rekryteringsbas ytterligare för att säkerställa sina kompetensbehov, och samtidigt hjälpa fler grupper in på arbetsmarknaden.

 • Industriavtalet klart

  Industriavtalet är klart och parterna är överens. Avtalet är treårigt och innebär ett avtalsvärde på 6,5 procent. Avtalet slöts efter att parterna svarat ja på de opartiska ordförandens slutliga hemställan. - Vi är glada att märket innebär ett treårsavtal vilket medför en stabil löneutveckling. Vad gäller övriga delar av märket har vi inte analyserat klart vad det innebär för KFS förhandlingar, säger KFS tf förhandlingschef Anna Steen.

 • Välkommen till KFS, Eva Källén!

  Nu välkomnar vi vår nya receptionist Eva Källén, som tar över receptionen efter Lena Friberg som slutade hos oss den 29 mars. Utöver att ta emot besökare och telefonsamtal kommer Eva arbeta administrativt med bland annat medlemsärenden och medlemsansökningar.

 • ​KFS går mot omröstning för att skapa en ny nationell arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta

  [Pressmeddelande]

  KFS styrelse har den 22 mars godkänt beslutsunderlaget om att skapa en ny gemensam arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta. Beslutet innebär att KFS medlemsföretag kommer att rösta i frågan under 2017 års ordinarie årsstämma den 17 maj på KFS-dagarna i Umeå. Styrelsen föreslår stämman att besluta om samgående med Pacta.

 • Uppdatering kring avtalsrörelsen 2017

  Under februari och början av mars växlade KFS yrkanden med sina motparter i de avtal som löper ut nu i vår. Energiavtalet löper ut den 30 april medan övriga avtal löper ut den 31 mars.

 • KFS beviljas statsbidrag och tar plats i YA-delegationen

  [Pressmeddelande]

  KFS har efter en gemensam ansökan med Kommunal beviljats statsbidrag på 700 000 kronor från Skolverket för att ytterligare vässa verktygen för arbetsgivarna att arbeta med kompetensförsörjning inom ramen för yrkesintroduktionsavtalen (YA). Yrkesintroduktionsavtalen utvidgas samtidigt till att omfatta fler grupper – nyanlända och långtidsarbetslösa, som behöver stöd att komma in på arbetsmarknaden.

 • Välkommen till KFS-dagarna i Umeå 2017

  Den 17-18 maj är det dags för KFS-dagarna, i år besöker vi i Björkarnas stad – Umeå! Temat är MOD att skapa hållbar samhällsnytta och är valt med tanke på de utmaningar och möjligheter som finns för er medlemsföretag som verkar inom den affärsmässiga samhällsnyttan. Under årsstämman kommer ni som medlemsföretag att ges möjlighet att göra era röster hörda om KFS framtid i en omröstning om att skapa en ny arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta. På så sätt blir årets KFS-dagar historiska.

 • Chans att delta på nya medlemsdialoger om KFS framtid

  Nu erbjuds fler tillfällen till medlemsdialog om planerna på att bilda en ny gemensam organisation tillsammans med Pacta.