Nöjda medlemmar

Det viktigaste arbetet för att stärka KFS är att vårda befintliga medlemmar och alltid ge vårt bästa stöd. Ständiga förbättringar i stort som smått är KFS mantra och vi arbetar vidare på att vara det KFS som kan erbjuda medlemsföretagen det de vill ha. Under 2015 genomfördes medlemsundersökningen där vi mäter medlemsnöjdheten. KFS ligger på en fortsatt mycket hög nivå: 73 i NKI-värde. Medlemsundersökningen visar även på en kraftig ökning i ambassadörskapet, vilket innebär att våra medlemmar i hög grad kan rekommendera KFS som arbetsgivarorganisation.

Vi uppfattas som förtroendeingivande och professionella och får utmärkta betyg på tillgänglighet och service samt förhandlarnas stöd. Vi lyssnar på våra medlemmar. Det kommer därför att finnas några fokusområden som vi kikar på lite extra under 2016 för att möta våra medlemmars behov. Vi kommer att bredda utbudet på våra mötesplatser, fortsätta utveckla medlemskommunikationen och göra mer riktade satsningar gentemot olika målgrupper.

Helhetsomdöme

  • 80% är mycket nöjda eller nöjda med KFS som arbetsgivarorganisation. 
  • Nöjd Kund Index, NKI är 73 vilket är ett högt värde. 

Lojalitetsmått

Våra bästa ambassadörer är våra nöjda medlemmar, som utifrån egna erfarenheter sprider positiva budskap om KFS och vad vi kan göra för företagen. Så här tycker ambassadörerna i sina öppna svar om varför de kan rekommendera KFS: 

Detta lyfter medlemmarna upp som KFS främsta styrkor: 

  • Vi har en hög servicegrad - våra medarbetare är kunniga, tillgängliga, snabba att återkoppla, engagerade och har ett personligt bemötande. 
  • KFS förhandlare ges mycket höga betyg. 
  • KFS uppfattas professionella och förtroendeingivande. 
  • KFS har hög prisvärdhet. 
  • Våra medlemmar är goda ambassadörer och talar gott om oss.
  • Vi ligger i framkant och är proaktiva när det gäller arbetsgivarservice.  

Så här värderar KFS-medlemmarna våra mötesplatser

  • Kvaliteten på KFS utbildningar är hög och utbudets relevans och variation är god tycker ca 80 % av medlemmarna. 
  • KFS erbjuder en rad träffar och nätverk som ges högsta eller näst högsta betyg i medlemsundersökningen. Det man särskilt uppskattar är Bransch- och arbetsgivarråd, KFS-dagar och ordförande/vd-konferens. 

Källa: Investigo medlemsundersökning 2015