Kontakta oss

Det är vi som arbetar på KFS. Klicka på +tecknet så får du mer information om och mejladress till respektive medarbetare.

Sortera efter: Namn | Titel

Anna Steen

Branschansvarig för Trafik.

Mobil: 070-419 33 77

anna.steen@kfs.net

Cecilia Tazewell

Branschansvarig för Vård och Omsorg och Personlig assistans.

Mobil: 070-4193378

cecilia.tazewell@kfs.net

Christina Lingdén

Ansvarig för KFS kommunikation - till exempel digitala kanaler: webbplats, nyhetsbrev, sociala medier och tryckta publikationer. Projektledare för KFS-dagarna och Ledarskapskonferens.

Mobil: 070-4193382

christina.lingden@kfs.net

Conny Larsson

Projektledare för kompetensförsörjning, YA (yrkesintroduktionsanställning) och yrkesintroduktion och praktik för nyanlända

Mobil: 073-960 63 61

conny.larsson@kfs.net

Diana Håkansson

Branschansvarig för Besöksnäring, Flygplatser och Parkering. Rådgivare för bransch Vård och Omsorg.

Mobil: 070-419 33 87

diana.hakansson@kfs.net

Eva Källén

Hanterar medlemsärenden och medlemsansökningar.

Mobil: 070-419 33 86

eva.kallen@kfs.net

Giggi Langlet

Branschansvarig för Läns- och regionmuseer, Musei- och arkeologisk verksamhet samt Utbildning. Arbetar även med arbetsmiljöfrågor.

Mobil: 070-419 33 75

giggi.langlet@kfs.net

Göran Holm

Branschansvarig för VA samt Återvinning. Även juridiska frågor och LOU. Ansvarig för statistikfrågor.

Mobil: 070-419 33 96

goran.holm@kfs.net

Lotta Gahmberg

Branschansvarig för Energi samt Personlig Assistans.

Mobil: 070-4193381

lotta.gahmberg@kfs.net

Pia Saajakari

Ansvarig för service, reception och vaktmästeri. Arbetar även som kursadministratör.

Mobil: 070-419 33 72

pia.saajakari@kfs.net

Rejhana Babovic

Branschansvarig för Konsult och Service, Trafikhuvudmännen samt Fastighet och Näringsliv.

Mobil: 070-419 33 80

rejhana.babovic@kfs.net

Sarah-Kim Sjödelius

Kommunikatör och redaktör för webb, nyhetsbrev och sociala medier

Mobil: 070-419 33 92

sarah-kim.sjodelius@kfs.net