Kontakta oss

Det är vi som arbetar på KFS. Klicka på +tecknet så får du mer information om och mejladress till respektive medarbetare.

Sortera efter: Namn | Titel

Anna Steen

Branschansvarig för Trafik och Trafikhuvudmännen.

Mobil: 070-419 33 77

anna.steen@kfs.net

Annelie Hedenström

Ansvarig för service, reception och vaktmästeri. Arbetar även som kursadministratör.

Mobil: 070-419 33 91

annelie.hedenstrom@kfs.net

Christina Lingdén

Ansvarig för KFS kommunikation - till exempel digitala kanaler: webbplats, nyhetsbrev, sociala medier och tryckta publikationer. Projektledare för KFS-dagarna och Ledarskapskonferens.

Mobil: 070-4193382

christina.lingden@kfs.net

Conny Larsson

Projektledare för kompetensförsörjning, YA (yrkesintroduktionsanställning) och yrkesintroduktion och praktik för nyanlända

Mobil: 073-960 63 61

conny.larsson@kfs.net

Diana Håkansson

Branschansvarig för Besöksnäring, Flygplatser och Parkering

Mobil: 070-419 33 87

diana.hakansson@kfs.net

Eva Källén

Hanterar medlemsärenden och medlemsansökningar.

Mobil: 070-419 33 86

eva.kallen@kfs.net

Giggi Langlet

Branschansvarig för Läns- och regionmuseer, Musei- och arkeologisk verksamhet samt Utbildning. Arbetar även med arbetsmiljöfrågor.

Mobil: 070-419 33 75

giggi.langlet@kfs.net

Göran Holm

Branschansvarig för VA samt Återvinning. Även juridiska frågor och LOU.

Mobil: 070-419 33 96

goran.holm@kfs.net

Johan Frisö

Svarar för handläggningen av trygghetsärenden i KFS-företagens Trygghetsfond.

Mobil: 070-419 33 95

johan.friso@kfs.net

Oskar Pettersson

Branschansvarig för Energi.

Mobil: 070-419 33 78

oskar.pettersson@kfs.net

Per Sjödin

Branschansvarig för Vård och Omsorg samt Personlig Assistans.

Mobil: 070-419 33 81

per.sjodin@kfs.net

Rejhana Babovic

Branschansvarig för Konsult och Service samt Fastighet och Näringsliv.

Mobil: 070-419 33 80

rejhana.babovic@kfs.net

Sarah-Kim Sjödelius

Kommunikatör och redaktör för webb, nyhetsbrev och sociala medier

Mobil: 070-419 33 92

sarah-kim.sjodelius@kfs.net