Trycksaker

Nedan finner du de trycksaker som kostnadsfritt* kan beställas från oss. Saknar du något, kontakta oss på info@kfs.net så kan vi säkert hjälpa dig!
Givetvis går det också att ladda ned dem som PDF.  

*För KFS medlemsföretag är våra branschavtal och trycksaker (t ex "Goda tankar i praktiken") kostnadsfria. För övriga är enstaka exemplar kostnadsfria. Beställningar över 10 exemplar debiteras med 25 kronor per exemplar.

st

5 goda skäl att vara medlem i KFS

Är du arbetsgivare i ett samhällsnyttigt företag?
Har du det arbetsgivarstöd som du behöver?
I denna folder följer 5 goda skäl till att vara medlem i KFS.

Ladda som PDF

st

KFS 25 år

Under 25 år har KFS varit sitt syfte troget - att vara till för sina medlemmar. Här kan du ta del av KFS 25-åriga historia och hur tankarna kring framtiden ser ut.

Ladda som PDF

st

Affärsmässig samhällsnytta - I samhällets tjänst, för det allmännas bästa

I denna folder kan du ta del av KFS positionspapper som utvecklats tillsammans med våra medlemmar genom KFS medlemsdialoger och en enkät till alla våra medlemsföretag.

Ladda som PDF

st

KFS-företagens Trygghetsfond (information)

Informationsbroschyr om KFS-företagens Trygghetsfond. Informationen riktar sig till KFS-företagen och till dig som riskerar att bli uppsagd på grund av arbetsbrist i något av KFS medlemsföretag. Tryckt februari 2014.

Ladda som PDF

st

PA-KFS 09 (avtal)

KFS nya kollektivavtal angående pension mm. Finns för leverans i början av mars 2009. Under "Avtal och mallar" och "Pensioner" kan det nya avtalet laddas ner som PDF-dokument.

Ladda som PDF

st

Services of general interest provided on business principles Serving society, for the common good

For more than a decade, since the early 2000s, KFS, the Swedish Organisation for Local Enterprises, has been working with developing and refining the concept services of general interest provided on business principles. In this brochure you can acquaint yourself with KFS's most recent position paper, from 2013, which has been produced in consultation with our members through regional member dialogues and a survey of all our members.

Ladda som PDF

st

Gamla PA-KFS (avtal)

KFS kollektivavtal angående pension mm. Tryckt december 2008. Under "Avtal och mallar" och "Pensioner" kan avtalet laddas ner som PDF-dokument liksom en informationsbroschyr om Gamla PA-KFS. Broschyren finns endast som PDF-version och kan ej beställas i tryckt format.

Ladda som PDF

st

Verksamhetsplan för 2017

KFS verksamhetsplan för 2017.

Ladda som PDF

st

Goda tankar i praktiken

"Goda tankar i praktiken" är ett resultat av KFS projekt "Friskare företag" och ett samarbetsprojekt med fackförbunden. I publikationen speglas strategiskt viktiga infallsvinklar kring hälsofrämjande insatser i arbetslivet och hur dessa kan omsättas i vardagen. Tryckt april 2005.

Ladda som PDF

st

Handbok för robust samarbete

"Handbok för robust samarbete" handlar om att göra samarbetet på arbetsplatsen mer berikande än förödande och bygger på rönen från det samverkansprojekt som KFS och ett antal fackförbund genomförde 2006-2008. Boken förklarar på ett handgripligt sätt hur man från ax till limpa gör för att investera i det goda samarbetet. Tryckt november 2011.

Ladda som PDF

st

Anläggningsavtalet

2013

Ladda som PDF

st

Energiavtalet

2013

Ladda som PDF

st

Fastighet och Näringslivsavtalet

2013

Ladda som PDF

st

Flygplatsavtalet

Avtal 13
Med bilaga för räddningstjänst

Ladda som PDF

st

Konsult och Serviceavtalet

Avtal 13

Ladda som PDF

st

Läns- och regionmuseiavtalet

Avtal 13

Ladda som PDF

st

Parkeringsavtalet

Avtal 13

Ladda som PDF

st

Personlig Assistans

Avtal 13 PASS

Ladda som PDF

st

Renhållningsavtalet

Avtal 13

Ladda som PDF

st

Trafikhuvudmännen

Avtal 2013

Ladda som PDF

st

Trafikavtalet

Avtal 2013

Ladda som PDF

st

I samhällets tjänst

"I samhällets tjänst" är ett resultat av KFS projekt "De kommunägda företagens roll och betydelse i samhället". Skriften diskuterar och belyser kommunägda företags särskilda uppdrag utifrån en bred diskussion som förts under 2003 då KFS genomförde ett antal så kallade rundabords-samtal runt om i landet. Tryckt maj 2004.

Ladda som PDF

st

Serving the public

Engelsk översättning av "I samhällets tjänst". Se ovan.

Ladda som PDF

st

Besöksnäringen

Avtal 2013

Ladda som PDF

st

Vård och Omsorgsavtalet

Avtal 2013

Ladda som PDF

st

Utbildningsavtalet

Utbildning 2013

Ladda som PDF

st

VA-avtalet

Avtal 13

Ladda som PDF

Fält markerade med * är obligatoriska.