Detta är KFS

KFS är arbetsgivarorganisationen för samhällsnyttiga bolag. Oavsett storlek och ägarform.

Vår uppgift är att stödja medlemsföretagen i sin roll som arbetsgivare. Vi erbjuder personlig och professionell arbetsgivarservice och finns till för dig som behöver ett tryggt och tillgängligt stöd i vardagens utmaningar. Vår ledstjärna är alltid medlemsnyttan. Genom att i olika forum lyfta fram föredömen och nya idéer inspirerar vi andra till att bli attraktiva arbetsgivare.

Förutom att erbjuda bra arbetsgivarservice ”kan” KFS de samhällsnyttiga företagens villkor. Vi vill bidra till våra medlemsföretags förmåga att leverera affärsmässig samhällsnytta på ett hållbart sätt. 

KFS är en medlemsstyrd organisation, och genom branschråd och arbetsgrupper har våra medlemmar en aktiv roll i utvecklingen av våra avtal. Resultatet är bland annat en rad konkurrenskraftiga avtal; de 14 olika branschavtalen, pensionsavtalet PA-KFS och KFS Trygghetsavtal. 

Vill du veta mer om medlemskapet?

Eva Källén

Kontaktperson

Eva Källén

Receptionist

Telefon: 08-556 009 66

E-post: eva.kallen@kfs.net