Vård och Omsorg

Inom vård och omsorg finns företag inom psykiatrin, äldre- och handikappsomsorg samt mödravård. Vidare återfinns här verksamheter riktade till bland andra ungdomar och vuxna missbrukare.

Avtal 

 

Branschråd

Niels Elvhammar, ordförande
VOB Syd AB, Växjö

Jennie Börjhagen, sekreterare
VOB Syd AB, Växjö


Katarina Ahlqvist

Gryning Vård AB, Göteborg

Peter Boudin

Säviks behandlingshem, Säter

Mari Eriksson
Famntaget Omsorg AB, Stockholm

Ramona Grapenhielm
Vårdförbundet Sörmland, Vingåker

Ann-Sofie Ström

Kommunsamverkan Cura individutveckling, Karlshamn

Per Törnvall
AB Vårljus, Solna

Har du några frågor?

Cecilia Tazewell

Kontaktperson

Cecilia Tazewell

Förhandlare

Telefon: 08-55600958

E-post: cecilia.tazewell@kfs.net