VA

VA-företagen svarar för produktion och distribution av dricksvatten, rening av avloppsvatten samt nyanläggning, drift och underhåll av VA-anläggningar.

Avtal

Branschråd

Anna Linusson, ordförande
Svenskt Vatten, Stockholm

Maria Appel, sekreterare
Roslagsvatten AB, Åkersberga

Tomas Blomqvist
Umeå Vatten och Avfall AB

Sigrid De Geyter
Uppsala Vatten och Avfall AB

Per Fremark
Skåne Blekinge Vattentjänst AB, Bromölla

Krister Schultz
Stockholm Vatten och Avfall AB

Carl-Olof Zetterman
Syvab, Grödinge

Har du några frågor?

Göran Holm

Kontaktperson

Göran Holm

Förhandlare

Telefon: 08-556 009 76

E-post: goran.holm@kfs.net