VA

VA-företagen svarar för produktion och distribution av dricksvatten, rening av avloppsvatten samt nyanläggning, drift och underhåll av VA-anläggningar.

Avtal

 

 

BRANSCHRÅD

 

Maria Appel, sekreterare
Roslagsvatten AB, Åkersberga

Tomas Blomqvist
Umeå Vatten och Avfall AB

Anna Linusson
Svenskt Vatten, Stockholm

Anna Lövsén
Tekniska Verken i Linköping AB

Krister Schultz
Stockholm Vatten och Avfall AB

Vill du veta mer?

Göran Holm

Kontakta områdesansvarig

Göran Holm

Förhandlare

Telefon: 08-556 009 76

E-post: goran.holm@kfs.net