Trafik

Företagen inom trafik är utförare av kollektivtrafik och består i huvudsak av bussbolag.

Förutom Arbetsgivardelegationen nedan har branschen även ett Arbetsgivarråd där samtliga medlemsföretag ingår.

Avtal

2017

 Se nyheter i avtal 17 i menyn till höger

2016

2013

 

Arbetsgivardelegation

Peter Liss, ordförande

Västerås Lokaltrafik AB

Jonas Skovgaard

Gamla Uppsala Buss

Har du några frågor?

Anna Steen

Kontaktperson

Anna Steen

Förhandlingschef

Telefon: 08-556 009 57

E-post: anna.steen@kfs.net