Parkering

Företagen inom parkering svarar för kommunernas samlade parkeringsverksamhet. De är ansvariga för parkeringshus, garage och ytparkering.

Avtal

 

Branschråd

Christian Rockberger, ordförande
Stockholm Parkering AB

Ulla Segerstedt, sekreterare
Umeå Parkerings AB

Elin Pietroni
Umeå Parkerings AB

Göran Jäverbrink
Mölndal Parkerings AB

Har du några frågor?

Diana Håkansson

Kontaktperson

Diana Håkansson

Förhandlare

Telefon: 08-556 009 67

E-post: diana.hakansson@kfs.net