Läns- och regionmuséer

Läns- och regionmuséerna har ansvar för kulturarv, kulturmiljövård, byggnadsvård, samlingar mm i sitt län. Länsmuséerna bedriver även pedagogisk verksamhet i syfte att väcka intresset för svenskt kulturarv.

Avtal

 

ARBETSGIVARRÅD

Länsmuséernas samarbetsråds styrelse utgör arbetsgivarråd.

Vill du veta mer?

Giggi Langlet

Kontakta områdesansvarig

Giggi Langlet

Förhandlare

Telefon: 08-556 009 55

E-post: giggi.langlet@kfs.net