Läns- och regionmuséer

Läns- och regionmuséerna har ansvar för kulturarv, kulturmiljövård, byggnadsvård och samlingar i sitt län. Museerna bedriven även pedagogisk verksamhet i syfte att tillgängliggöra och väcka intresse för kulturarv.