Konsult och Service

Inom Konsult och Service finner man bland annat konsultbyråer och inköpsbolag samt verksamheter inom områden som service, forskning och utveckling. Det tidigare branschområdet Storhushåll ingår numera i Konsult och Service.

Avtal

Vill du veta mer?

Rejhana Babovic

Kontakta områdesansvarig

Rejhana Babovic

Förhandlare

Telefon: 08-556 009 60

E-post: rejhana.babovic@kfs.net