Energi

Energiföretagen utgör den största gruppen inom KFS. De producerar, överför och distribuerar ledningsbunden energi i form av el, fjärrvärme, fjärrkyla, gas samt IT-kommunikation.

Avtal

 

Branschråd 

Sylvia Michel, ordförande
Kraftringen Energi AB, Lund

Katharina Frank, sekreterare
Luleå Energi AB

Per Allerth 
Västervik energi & Miljö AB

Per Dahlberg 
Falu Energi & Vatten AB

Tomas Eriksson
Affärsverken AB, Karlskrona

Jessica Fredson
Ystad Energi AB

Magnus Jacobsson
Skara Energi AB

Anneli Sjömark
Luleå Energi AB

Fridolf Eskilsson
Jönköping Energi AB

Har du några frågor?

Lotta Gahmberg

Kontaktperson

Lotta Gahmberg

Förhandlare

Telefon: 08-55600961

E-post: lotta.gahmberg@kfs.net

Göran Holm

Göran Holm

Förhandlare

Telefon: 08-556 009 76

E-post: goran.holm@kfs.net