Avtalsrörelsen 2017

Avtalsrörelse 2017

Här samlar vi all information runt avtalsrörelsen 2017. På KFS har vi påbörjat yrkandeprocessen och upptakten var i januari. Vill du veta mer specifikt vad som händer inom din bransch är du välkommen att kontakta branschansvarig förhandlare.

Mars 2017

Under februari och början av mars växlade KFS yrkanden med sina motparter i de avtal som löper ut nu i vår. Energiavtalet löper ut den 30 april medan övriga avtal löper ut den 31 mars.

Dessutom har KFS tillsvidareavtal med tjänstemännen och de avtalen löper på. De avtalen innehåller inte någon centralt bestämd löneökning vilket innebär att de lokala lönerevisionerna på företagen kan genomföras utan att vänta in något resultat från de centrala förhandlingarna.

Under vecka 11 började KFS förhandlingarna. Först ut var Kommunal och tjänstemännen på avtalen Läns- och regionmuseer, Besöksnäring och Musei- och arkeologisk verksamhet och denna vecka fortsätter arbetet med fler avtal och motparter.

Under den ettåriga avtalsperioden har flera partsgemensamma arbetsgrupper diskuterat olika frågor inför årets avtalsrörelse. Resultatet från detta arbete ska nu involveras i förhandlingarna, exempelvis frågan om företagens ökade kostnader vid sjukskrivning, möjligheten att införa divisorer i stället för krontal för särskilda ersättningar och nytt löneavtal med Kommunal.

En viktig parameter för KFS avtalsrörelse är resultatet av förhandlingarna på industrisektorn, det sk märket. Resultatet från förhandlingarna inom industrin utgör normen för övriga avtal på arbetsmarknaden vad gäller löneökningarna, avtalsperiodens längd och andra villkor och ska vara klart den 31 mars. I nuläget finns en skiss för industriavtalen som innebär en treårig avtalsperiod. Förövrigt är inget känt om vad parterna inom industrin förhandlar om. Det kan även bli så att avtalet får en annan längd beroende på övrigt innehåll i slutresultatet.

Februari/mars 2017

KFS presenterade sina yrkanden för de fackliga motparterna i slutet av januari och nu har vi precis börjat växla yrkanden med facken. Det har i dagsläget inte framkommit någon entydig bild av fackens yrkanden, vi ser både yrkanden som lagts fram vid tidigare tillfällen och nya förslag. KFS har många avtal och många motparter därför kommer växlandet av yrkanden att pågå några veckor till och förhandlingarna inleds i mitten av mars. 

Förhandlingarna om nytt industriavtal går in i avgörande skede under mars månad och i slutet av månaden lär vi se vad som blir denna avtalsrörelses ”märke” avseende avtalsperiodens längd, löneökningarnas storlek och annat.

Januari 2017: Nu är avtalsrörelsen igång

Avtalsrörelsen 2017 inleddes den 26 januari i och med att KFS förhandlare träffade de fackliga motparterna vid en välbesökt avtalsupptakt. Läs mer om avtalsupptakten >

December 2016: Nu blickar vi framåt mot avtalsrörelsen 2017

KFS har nu tecknat avtal med alla parter för alla branschavtal. Därmed är avtalsrörelsen för 2016 avslutad och förberedelserna för avtalsrörelse 2017 är påbörjade. T f förhandlingschef Anna Steen sammanfattar nuläget, läs mer här > 

 

Affärsmässig samhällsnytta är grunden för allt KFS gör och kollektivavtalen utgör en stor och vital del i varumärket. Avtalen ska bidra till företagens affärsmässighet, de ska vara konkurrensneutrala mot andra branschavtal utanför KFS, de ska underlätta kompetensförsörjningen till företagen och skapa bästa möjliga förutsättningar utifrån branschernas speciella villkor.

Vill du veta mer?

Anna Steen

Kontakta områdesansvarig

Anna Steen

Förhandlingschef

Telefon: 08-556 009 57

E-post: anna.steen@kfs.net